Leveringsvoorwaarden

Betaling en levering

Op al onze leveringen van diensten en producten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van Caryat Styling Support van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24265884 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden.

U kunt de Leveringsvoorwaarden hieronder lezen of ook hier downloaden

U kunt de Algemene voorwaarden ook hier downloaden

1. Aanbiedingen/overeenkomsten
Een overeenkomst komt pas tot stand als Caryat Styling uw bestelling heeft geaccepteerd en bevestigd via een e-mail met daarin alle order-, adres- en betaalgegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Wilt u de order alsnog annuleren, dan verzoeken wij u om direct een e-mail naar ons te sturen.

2. Prijzen en betalingen
Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling
De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden. Dit kan door middel van:

a. Overschrijving
U schrijft zelf het totale bedrag (inclusief verzendkosten genoemd in de bevestigingsmail) van de order over op rekening nummer 38.19.71.880 ten name van Caryat Management Support te Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.

b. Betalen uit het buitenland
Als u vanuit het buitenland goederen wilt bestellen, dan kunt u dit naar ons overmaken via uw lokale bank.
Hiervoor heeft u de volgende codes nodig:
IBAN: NL60 RABO 0381 9718 80
BIC: RABONL2U


c. iDEAL
Direct betalen via uw eigen bank! Met deze nieuwste betaalmogelijkheid kunt u via de grootste banken direct de overboeking doen. Dus bestellen en direct betalen. Sneller kan het bijna niet!

d. Creditcard
Al onze creditcard transacties worden afgehandeld door PayPal. Hier zijn voor de klant geen extra transactiekosten aan verbonden. PayPal accepteert American Express, Eurocard/Mastercard en Visa.

3. Levertijd
De meeste artikelen kunnen wij uit voorraad leveren. Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 2 tot 5 werkdagen na betaling van de order uit te leveren. De maximale levertijd voor artikelen die niet in voorraad zijn bedraagt 30 dagen. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4. Verzendwijze en -kosten
Orders worden verzonden met TNT Post. Deze levert in de meeste gevallen de order af binnen één à twee werkdagen. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze of een nieuwe poging doen op een later tijdstip of een afhaalbewijs achterlaten. U kunt dan onder overhandiging van het afhaalbewijs en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het postkantoor. Het pakket blijft 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in een dergelijke situatie nogmaals het pakket versturen dan rekenen wij een extra bijdrage in de verzendkosten van € 10,00.

5. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor
Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten bedragen € 10,00 per pakket. Aangezien elke klant op het moment van verzending een e-mail krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 4 dagen na onze gestuurde e-mail de goederen hebben ontvangen, meldt dit dan via email aan ons (info@caryatstyling.nl).

6. Ruilen/retourneren van een artikel (garanties en aansprakelijkheid)
Retourneren
6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Caryat Styling Support te melden via info@caryatstyling.nl.

6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Caryat Styling support de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten uiterlijk binnen 30 dagen terug te betalen.

Hou er rekening mee dat kleuren en modellen uit onze webwinkel iets af kunnen wijken door de schermresolutie van uw computer. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook niet wilt hebben, heeft u het recht om een artikel te ruilen/retour te sturen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen. Dit dient dan kenbaar te worden gemaakt via een e-mail naar info@caryatstyling.nl

Het reeds door u betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen 30 dagen aan u terugbetaald. De rechtstreekse kosten voor terugzending komen voor uw rekening.

De goederen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gedragen zijn.

Ruilen
Het ruilen van artikelen is mogelijk. Hiervoor kan een nieuwe bestelling worden geplaatst in de winkel. De retour ontvangen artikelen worden met deze nieuwe bestelling verrekend. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.

Algemene voorwaarden bij het ruilen/retourneren van een artikel:
- Correspondentie verloopt per e-mail, het is uw eigen verantwoordelijkheid dat wij uw juiste e-mailadres hebben.
- De aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de artikelen bij ons binnen zijn. 
- Binnen 12 dagen dient het retourartikel bij ons binnen te zijn.
- Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
- Alleen niet gebruikte of gedragen artikelen kunnen worden geruild of geretourneerd.
- Ruilen van een artikel(en) mag slechts 1 keer per order.
- Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.
- Caryat Styling Support zal binnen 1 week het bedrag van de retour ontvangen artikelen inclusief 50% van de retour verzendkosten terug storten op de rekening van de klant.

7. Verkeerd ontvangen artikel
Indien u een verkeerd product ontvangt, wordt deze Caryat Styling omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 2 dagen na ontvangst van het artikel contact op te nemen met onze Caryat Styling via email info@caryatstyling.nl. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de retour-verzendkosten van de klant.